Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną

szkoły jest oddział.

Podstawową formą pracy

w szkole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone przez system klasowo-lekcyjny. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

W szkole funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Świetlica

Uczniom, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców, szkoła organizuje opiekę w świetlicy.

Organizację pracy

Szkoły Podstawowej nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi określa Statut Szkoły

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Szkolny
  4. Rada Rodziców

Organa Szkoły Podstawowej nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi i ich kompetencje określa Statut Szkoły

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi
odpowiada: Piotr Bara
data: 03-05-2015
wytworzył: Dorota Matuszyk
data: 03-05-2015
data: 03-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 20-02-2012 - Edycja treści
  • 01-09-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 600