Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • księga uczniów,
 • księga ewidencji dzieci,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga korespondencji,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • uchwały Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr upoważnień,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienie z zajęć wychowania, fizycznego, drugiego języka obcego, technologii informatycznej,
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • książka obiektu budowlanego,
 • księgi inwentarzowe i środków trwałych,
 • dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego,
 • skontrum biblioteczne,
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • plany i sprawozdania,
 • księga wyjść,
 • archiwum szkolne (rejestr akt osobowych zarchiwizowanych, akta osobowe, dokumenty księgowe, płacowe, dokumenty wytworzone przez szkołę).

Zasady udostępniania

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi
odpowiada: Piotr Bara
data: 03-05-2015
wytworzył: Justyna Kruk
data: 03-05-2015
data: 03-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 589