Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

AKTYWA TRWAŁE2 552 803,46
I. Wartości niematerialne i prawne11 929,72
I. Rzeczowe aktywa trwałe2 540 873,74
1. Środki trwałe2 540 873,74
Grunty0,00
Budynki, lokale1 921 651,05
Urządzenia techniczne i maszyny385 450,13
Środki transportu0,00
Inne środki trwałe i wyposażenie233 772,56
2. Inwestycje rozpoczęte0,00
AKTYWA OBROTOWE50 158,72
I. Zapasy 
II. Należności krótkoterminowe12 056,75
III. Środki pieniężne38 101,97
SUMA AKTYWÓW2 602 962,18

Stan na 31.12.2010 r.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi
odpowiada: Piotr Bara
data: 03-05-2015
wytworzył: Justyna Kruk
data: 03-05-2015
data: 03-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 535